Menighedens historie

Metodistkirken startede som bevægelse i England i 1700-tallet. Bevægelsen blev ledt af John Wesley og hans bror Charles Wesley. Fra England kom bevægelsen med immigranterne til Amerika. Det var fra Amerika Metodismen kom til Skandinavien og Danmark i 1848.
I Danmark startede bevægelsen i København, men kom til Vejle i 1860. Huset som menigheden nu bor i blev bygget over to etaper. Huset ud mod Vissingsgade i 1876 og kirkerummet bagved i 1924. I 1984 blev noget af kirkerummet inddraget for at opføre en menighedssal, som stadig bliver flittigt brugt i ugens løb.

Menigheden i Vejle har været stærkt socialt engageret i byen. Menigheden stod for både børnehjemmet Marielund og spædbørnshjemmet Brinken. Marielund er idag 25 ældreboliger, mens spædbørnshjemmet nok er bedst kendt som Mølholms Privat Klinik. Danmarks Afholdsforening blev stiftet i Metodistkirkens hus i Vissingsgade i 1890.

I 1985 startede man Legestuen Myretuen og i 1996 blev gospelkoret Joy and Comfort startet. Joy and Comfort har på det seneste været igennem en forandringsproces og er genopstået som gospelkoret New Birth. Både legestuen Myretuen og gospelkoret New Birth er stadig velbesøgte aktiviteter i Metodistkirken i Vejle.

Metodismen i Danmark

Metodistkirken i Vejle er en del af Metodistkirken i Danmark. Her er ca. 20 menigheder fordelt over hele landet.

Den enkelte menighed har en meget stor grad af selvbestemmelse. Det er nemlig sådan at det er betroet den enkelt menighed at være menighed på en relevant måde netop i den by menigheden er. På den anden side står alle menigheder også til ansvar for hinanden, og er kun kirke i kraft af hinanden. Derfor mødes repræsentanter for de forskellige menigheder og præsterne en gang årligt til det, der kaldes årskonferencen. Det er denne konference som udgør den egentlige Metodistkirke i Danmark. Det er i årskonferencen Metodistkirkens præster har deres ansættelse.
Metodistkirken i Danmark, og derfor også i Vejle, er en frikirke. Det betyder vi er uafhængige af staten. Vi modtager ikke økonomisk støtte til ansættelse af vores præster, og folketinget har ingen indflydelse på hvordan metodistkirken organiseres.


Det betyder at Metodistkirken, og menigheden i Vejle, udgøres af mennesker. Ikke af huse eller kulturelle værdier. Dette er en styrke fordi det gør os til en levende bevægelse. Samtidig er det vores begrænsning fordi ingenting bliver gjort hvis ikke menneskene i kirken vil det.
Selvom metodistkirken i Danmark er lille, er den en del af United Methodist Church, en kirke med ca. 70 mill. medlemmer på verdensplan. www.umc.org

Metodistkirken bekender sig til den kristne tro. Det, der kendetegner metodisternes tro, er helliggørelsen. Det vil sige at vi tror at det gode i mennesket kan vokse, sådan at kærligheden i stigende grad vil være det, der ligger bag alle hensigter og handlinger.

Se mere på:http://www.metodistkirken.dk

Sidst opdateret 9/9-2009 kl.20:59