Gudstjenester

Gudstjenesten er samlingspunktet for hele menigheden, og holdes hver søndag. Som regel søndag kl. 10.00. Gudstjenesten er åben for alle. Vores ønske er at gudstjenesten skal hænge sammen med vores hverdag. Gennem musik, ord og virkemidler skal gudstjenesten være med til at skabe perspektiver til den verden, vi lever i.

Vores ønske er at alle skal kunne engagere sig i gudstjenesten både i sang, bøn og budskab. Derfor har vi som regel et tidspunkt i gudstjenesten hvor der er tid til egen bøn. Her kan man bl.a. gå frem og tænde et lys som tegn på en bøn. Af samme grund er der derfor også andre end præsten, der leder gudstjenesten, læser en tekst, beder en bøn højt eller er med til at planlægge gudstjenesten.

Børnene er med i starten af hver gudstjeneste. Inden de går i børnekirke er der et børnehjørne, som særligt henvender sig til dem.

Selvom gudstjenestens budskab altid vil være det samme, arbejder vi hele tiden på at forny og forbedre formen, indholdet og præsentationen af gudstjenesten.

Familiegudstjenester og B+

Engang om måneden holder vi en B+ gudstjeneste. B+ gudstjenesterne henvender sig særligt til familier med børn, fordi der under gudstjenesten og i Børnekirken vil foregå noget særligt for børnene. Formålet med B+ er at samle børnene, sådan at de oplever et større fællesskab.

Familiegudstjenesterne henvender sig til hele familien, og her er børnene med i kirkerummet under hele gudstjenesten. Prædiken og illustrationer vil være tilrettelagt sådan at alle aldre kan være med, ligesom sangene også er det.

Gospelgudstjenester

Gospelmusikken er en stor del af menigheden, og derfor er det kun naturligt også at inddrage gospelmusikken i gudstjenesterne. Ca. tre gange i kvartalet medvirker kirkens kor og deres band i gudstjenesterne, der så foregår kl. 14.00. I gospelgudstjenesten er gospelmusikken det dominerende. Til gospelgudstjenesterne er der masser af glæde, god musik og mulighed for at få bevæget både krop og stemme.

Kirkelige handlinger

En gang om måneden fejrer vi nadver. Her er alle uanset alder og tilknytning til menigheden velkommen til at være med. Nadveren fejres i alle former for gudstjeneste.

Gudstjenesten er ikke kun menighedens samlingspunkt, men er også omdrejningspunkt for de store ting i livet. Dåb, vielser og begravelser hører med til at være en hel menighed og en levende kirke. Fordi Metodistkirken er et anerkendt trossamfund har dåb og vielser sammen gyldighed som i f.eks. Folkekirken.

Sidst opdateret 5/7-2009 kl.16:48