Medlemsskab af Metodistkirken i Vejle

Hvem kan blive medlem? 

Alle, som tror på den kristne Gud og som er blevet døbt, kan blive medlem af Metodistkirken. Man kan sagtens deltage i gudstjenester og aktiviteter uden at være medlem. Det er op til dig selv at bedømme, om du er klar til at blive medlem. Præsterne er altid klar til at snakke også om overvejelser i forhold til medlemskab.

Forskellige former for medlemskab

I Metodistkirken bliver ingen ikke automatisk medlem. Heller ikke børn, der bliver døbt eller unge, som bliver konfirmeret, bliver automatisk optaget i menigheden som det, der kaldes bekendende medlem. Det gør man kun ved en medlemsoptagelse ved en gudstjeneste. 

Børn, som er døbt i Metodistkirken, kaldes døbte medlemmer og er fuldgyldige medlemmer af Metodistkirken dog uden forpligtelser overfor menigheden. Dog forventes det, at man, når man bliver 18 år, er med til at betale for kirkens drift og hjælpe med de opgaver, der er i menighedens dagligdag. 

Vi har en forventning om, at døbte medlemmer bevæger sig mod at blive bekendende medlemmer. 

Voksne optages direkte i menigheden som bekendende medlemmer. Er man ikke døbt, døber vi naturligvis også voksne. For at blive medlem skal du have taget del i Metodistkirken et længere stykke tid. På den måde er Metodistkirken blevet dit kirkehjem og du ved, hvad du melder dig ind i. Når du er klar til at blive medlem af kirken, kan du kontakte præsterne og aftale en samtale om medlemsoptagelse. 

Du finder deres kontaktoplysninger her.

Medlemsoptagelsen

Når man optages i Metodistkirken sker det ved en gudstjeneste, hvor menigheden er tilstede. Her bliver du stillet nogle spørgsmål, som er de samme i alle metodistkirker verden over. Her skal du bekræfte, at du tror på Jesus Kristus som frelser og Herre, og at du bekender den kristne tro, som den er indeholdt i hele bibelen. Derudover lover du med Guds hjælp at leve et kristent liv, at være trofast overfor Metodistkirken og være med til at opretholde og udvikle den med dine bønner, dine gaver, dit nærvær, din tjeneste og dit vidnesbyrd. Formuleringerne er højtidelige og det er en særlig oplevelse ikke bare for den, der optages men for alle, der er tilstede. 

Læs her hvordan medlemsløfterne kan udleves i en almindelig tilværelse.