Om Metodistkirken

Metodistkirken er et af verdens største protestantiske kirkesamfund med mere end 80 mio. medlemmer.

Vi bekender den kristne tro, som den kommer til udtryk i de historiske kristne bekendelser. Vi tilhører den protestantiske del af kristenheden og beskriver os selv som moderate og ikke fundamentalistiske.

Vi værdsætter fornuften og moderne videnskab, og ser på Bibelen som en guide og rettesnor for tro og liv.

Vi ved, at alt i verden ikke er sort eller hvidt, derfor er vi villige til at stille spørgsmål og kæmpe med de vanskelige emner, og vi gør det med indlevelse, respekt og forståelse.

Vi lægger vægt på en personlig tro, som kommer til udtryk i et konkret engagement i og for verden omkring os, hvor vores fokus er på medmenneskelighed og socialt ansvar.

Vi værdsætter relevant og god forkyndelse, levende gudstjenester, og har smågrupper hvor mennesker kan støtte hinanden og udvikles i deres tro.

Vi praktiserer barnedåb, og nadveren er åben for alle.

Metodistkirken tilbyder alle kirkelige handlinger dåb, konfirmation, vielse og begravelse med borgerlig gyldighed.

Missions- og bistandsarbejde er en vigtig del af Metodistkirkens arbejde i Danmark og i udlandet.

Metodistkirken i Danmark er der 2.000 medlemmer i 11 lokale kirker. Du kan læse mere om Metodistkirken i Danmark her

I Vejle er der ca. 100 medlemmer samt ca. 150 som på den ene eller anden måde benytter sig af kirken og dens aktiviteter. Læs mere om menigheden her.

Vi er en del af United Methodist Church, som er en samling af Metodistkirker over hele verden. Du kan læse mere om Metodistkirken på verdensplan her.

Her finder du Årsrapport for Metodistkirken i Vejle 2020.