Gudstjeneste

Du er velkommen

Vedkommende. Uformel. Nærværende.
Sådan beskrives vores gudstjenester ofte af mennesker, som oplever dem for første gang.

En gudstjeneste i Metodistkirken er højtidelig men uformel. Vi synger en blanding af moderne og ældre salmer til klavermusik og bibelen bliver altid udlagt på en relevant måde, der er forholder sig til den verden, vi lever i i dag.
Gudstjenesterne veksler mellem gospelgudstjeneste med Trekantens Gospelkor, at have moderne lovsange, traditionelle gudstjenester med salmer og meditative gudstjenester.

Fælles for alle gudstjenesterne er det, at vi bestræber os på at involvere hele kroppen eller i hvert fald gøre det muligt at være aktiv på forskellige måder undervejs. Menigheden er aktive deltagere i gudstjenesterne, hvor der er mulighed for at bede ved bl.a. at tænde lys, sætte et plaster på korset eller skrive eller tegne et tak.

Børn er velkomne til at være med i gudstjenesterne – også selvom de er urolige. Der er altid en henvendelse direkte til børnene. Forrest i kirkerummet er indrettet et område til børnene med et tæppe, lidt legetøj nogle bøger og tegneting. Det er helt med vilje, at dette er foran i kirken – for så kan børnene følge med i det, der sker under gudstjenesten samtidig med at de leger og hygger sig.

Når der er nadver er alle velkomne til at deltage – børn som voksne, medlemmer som venner af menigheden. Vi bruger altid saft, så alle kan være med.